Klej Bolix U

Istotnym elementem ocieplenia ścian budynków jest warstwa zbrojona, której zadaniem jest ochrona izolacji termicznej przed uszkodzeniami, rozłożenie naprężenia termicznego, a także ułatwienie przygotowania podłoża do nałożenia tynku. O spełnieniu tych funkcji decydują materiały zastosowane do montażu termoizolacji. W przypadku warstwy zbrojonej duże znaczenie ma dobór odpowiedniego kleju. Pełne (u)zbrojenie daje klej Bolix U.

Klej Bolix U to produkt przeznaczony do zatapiania siatki w warstwie zbrojonej w systemach ociepleń ścian zewnętrznych oraz do przyklejania płyt styropianowych EPS, grafitowych i XPS. Przystosowany jest również do wykonywania ociepleń na ocieplonych już ścianach, lub prac naprawczych, w tym uzupełniania nierówności do 5 mm głębokości. Klej stosuje się na typowych podłożach mineralnych, takich jak: beton, ściany murowane, tynki cementowe i cementowo-wapienne. Stanowi również element wykończenia pod tynki cienkowarstwowe i farby. Cechuje się wysoką paroprzepuszczalnością i przyczepnością, dzięki czemu zapobiega powstawaniu wilgoci oraz zapewnia trwałość warstwy zbrojonej.
Dane techniczne kleju Bolix U:
Temperatura otoczenia i podłoża w trakcie nakładania i wiązania: od +5°C do +25°C
Wilgotność względna powietrza w trakcie nakładania i wiązania: do 80%
Gęstość nasypowa: ok. 1,62 g/cm3 (±10%)
Barwa: szara
Czas zużycia przygotowanej zaprawy:  1,5 h
Współczynnik przewodzenia ciepła: 0,78 W/(m*K)
Współczynnik oporu dyfuzyjnego µ: 25
Czas schnięcia i wiązania zaprawy klejącej po przyklejeniu płyt termoizolacyjnych / wykonaniu warstwy zbrojonej: minimum 48 h
Cena: 24,30 zł/ 25 kg